Zawory redukujące ciśnienie materiału

Zawory redukujące ciśnienie materiału DOPAG (ZRCM) redukują ciśnienie tłoczonego materiału do wymaganego ciśnienia roboczego.
Oprócz głównej funkcji, jaką jest redukcja ciśnienia, zawory te wyrównują pulsacje występujące przy tłoczeniu materiału przez pompy tłokowe, które mogą powstać przez punkty przełączeniowe pompy.

Katalog zawory redukujące ciśnienie materiału (EN) – PDF

Pobierz pliki