Urządzenia peryferyjne

Urządzenia dozujące i mieszające DOPAG stosowane są coraz częściej przy specjalnych wymaganiach aplikacji lub włączane są do zautomatyzowanych procesów produkcyjnych w kombinacji ze specjalnymi komponentami zautomatyzowanymi, jak np. roboty, systemy portalowe, systemy Handling lub z techniką próżniową.