ceramix

 
ceramix Logo

ceramix
 
ceramix stosowany jest do przerabiania mediów wieloskładnikowych.

Dzięki kompatybilności i modularności łączone są tu ze sobą dwie lub kilka tłokowych jednostek dozujących ceradis poprzez blok mieszania, przy którego wylocie znajduje się rura mieszająca z tworzywa sztucznego.

Do pracy niezbędne jest odpowiednie zaopatrzenie materiałowe i licznik dozowania.

Nanoszenie materiału odbywa się strzałowo lub jako gąsienica.

Pobierz pliki