Kontroler śruby mieszającej

MischwendelueberwachungKontrola śruby mieszającej do statyczno-dynamicznych systemów mieszania

Ten system kontrolny do rozpoznawania zarysu śruby mieszającej w statyczno-dynamicznych systemach mieszania zapewnia podwyższone bezpieczeństwo produkcji.

Składa się z:

  • specjalnej śruby mieszającej
  • czujnika Halla
  • kontrolnego oprogramowania

Meldunek o wystąpieniu błędu umożliwia niezwłoczne – automatyczne lub ręczne – wyłączenie urządzenia dozująco-mieszającego.

W kontrolę śruby mieszającej można wyposażyć każdy statyczno-dynamiczny system mieszania.

Katalog kontrolera śruby mieszającej (EN) – PDF

Pobierz pliki