gluemix

 
gluemix - kompaktowe urządzenie dozującegluemix Logo 

Gluemix to wolne od rozpuszczalnika, kompaktowo zbudowane urządzenie dozujące z pompą zębatą.
Stosowane jest do przerabiania mediów wieloskładnikowych o niskiej do wysokiej lepkości na bazie np. poliuretanu i epoksydu.
Zaopatrzenie materiałowe odbywa się z materiałowych zbiorników ciśnieniowych lub oryginalnych beczek.
Typowe zastosowania:

  • klejenie