Zawory redukujące ciśnienie materiału

Picture3

Zawory redukujące ciśnienie materiału redukują ciśnienie tłoczonego materiału do wymaganego ciśnienia roboczego. Oprócz głównej funkcji redukcji ciśnienia zawory te wyrównują pulsacje występujące przy tłoczeniu materiału przez pompy tłokowe, które mogą powstać z powodu punktów przełączeniowych pompy. Pulsacje oznaczają tu krótkotrwały spadek ciśnienia i prowadzą do niewielkiej redukcji przepływu materiału. Może to prowadzić na przykład przy dozowaniu najmniejszych ilości do zmniejszenia jakości produktu, ponieważ szczególnie przy takich aplikacjach powinien zostać zapewniony absolutnie równomierny przepływ materiału.

  • Zawory redukujące ciśnienie materiału z tłokiem
    Zawory redukujące ciśnienie materiału tego typu stosowane są przede wszystkim przy przerabianiu mediów samosmarujących, jak smar, olej, jak również silikony jedno- i dwuskładnikowe. Uszczelnienie przestrzeni sprężyny odbywa się za pomocą uszczelnienia pierścieniem ślizgowym.
  • Zawory redukujące ciśnienie materiału z membraną
    Zawory redukujące ciśnienie materiału tego typu stosowane są przede wszystkim przy przerabianiu mediów reakcyjnych, wrażliwych na wilgoć i abrazyjnych (kula/gniazdo wykonane ze stopu twardego), jak żywice epoksydowe, poliuretany i wiele innych materiałów. Uszczelnienie przestrzeni sprężyny odbywa się poprzez membranę.

 

Właściwości produktu

  • Regulowane ręcznie
  • Łatwa konserwacja
  • Uszczelnienie kuli