Pompy zanurzeniowe

P_SpundlochPompy zanurzeniowe z serii TP20, TP60 i TP200 są pompami czerpakowo-tłokowymi.
Pompy te zanurzane są w medium przez otwór czopowy beczki.

Dane techniczne

  • TP20:   Wydajność: 800 ml/min. Stosunek przełożenia 21:1
  • TP60:   Wydajność: 800 ml/min. Stosunek przełożenia 21:1
  • TP200: Wydajność: 2.25 l/min. Stosunek przełożenia 7.6:1

Wydajność przy 20 suwach podwójnych/min.

Katalog pomp zasilająco tłoczących (EN) – PDF