Statyczno-dynamiczny system mieszania

MischerSta_DyMieszadła z tej serii stosowane są wtedy, kiedy przerabiane są trudno mieszalne media o różnej lepkości i relatywnie długiej żywotności.

System stosowany jest zwłaszcza przy stosunkach mieszania od 100:100 do 100:10.

Do napędu śrub mieszających stosowane są silniki pneumatyczne lub elektryczne.

Opcjonalnie statyczno-dynamiczne systemy mieszania mogą być wyposażone w kontrolę śruby mieszającej.