Zawory dozujące

Komponenty DOPAG stosowane są w wielu branżach przemysłu do aplikacji mediów o małej do bardzo dużej lepkości, szczególnie wtedy, kiedy wymagana jest wysoka precyzja i dokładna powtarzalność nanoszonej ilości.

Katalog zaworów dozujących (EN) – PDF

Pobierz pliki