Statyczny system mieszania

Mischer_Sta_realStatyczny system mieszania stosowany jest wtedy, kiedy mieszane materiały charakteryzują się w przybliżeniu tą samą lepkością i relatywnie długą żywotnością.

 
Stosowany jest zwłaszcza przy stosunkach mieszania od 100:100 do 100:20.

 
Statyczny system mieszania składa się z pneumatycznie uruchamianego podwójnego zaworu zasysania wstecznego i statycznej rury mieszającej z tworzywa sztucznego.