DUO-MIX / TRIO-MIX

Urządzenie dozujące i mieszające DOPAG do mediów o dużej lepkości

DUO-MIX stosowany jest przede wszystkim do przerabiania płynnego silikonu przy stałym stosunku mieszania 1:1.

Jeśli urządzenie przerabiające silikon zostanie rozszerzone o dostępną jako opcja pompę dozującą do dozowania farby, to powstaje TRIO-MIX.

DUO-MIX można również stosować do przerabiania bardzo lepkich klejów i mas uszczelniających na bazie poliuretanu lub epoksydu.


Właściwości i korzyści

 • Oburęczna bezpieczna obsługa
 • Automatyczna kontrola poziomu
 • Samopoziomująca regulacja wysokości dla beczek
 • Stały stosunek mieszania
 • Chemicznie odporne uszczelki
 • Możliwość transportu za pomocą wózka podnośnego
 • Kompaktowa budowa
 • Łatwa obsługa

 

Dane techniczne

 • Zakres lepkości: 50.000 – 1.000.000 mPa s
 • Stosunek przełożenia pompy: 56:1
 • Stosunek mieszania: 1:1
 • Nanoszenie materiału: do 500 cm³ przy 20 skokach/min.  w zależności od lepkości materiału
 • Podłączenie sprężonego powietrza:  G-1/4
 • Zaopatrzenie w sprężone powietrze: do 6 bar
 • Wielkość beczki: 2 x 25 l.
 • Max. zużycie powietrza: 440 l./min.
 • Wymiary (dł. x szer. x wys.):  860 x 860 x 1270 mm
 • Ciężar: ca. 130 kg


Opis działania

Zaopatrzenie materiałowe pomp dozujących odbywa się z beczek 25 litrowych, które są umocowane na podstawie.  Pompy ustawione są na jarzmie, jako napęd każda posiada silnik powietrzny. Dla zapewnienia stosunku mieszania 1:1 pompy są mechanicznie sprzężone, aby osiągnąć absolutną współbieżność.

Za pomocą wspólnego podnośnika pneumatycznego obie pompy opuszczane są wraz ze swoimi płytami nadążnymi na materiał. Aby płyta nadążna pompy zawsze w pełni leżała na materiale, płyty podstawowe dla beczek materiałowych umieszczone są na wahaczu. Umożliwia on wyrównanie wszelkich technicznie uwarunkowanych różnic wysokości materiału w beczkach o max. 60 mm. Oba komponenty doprowadzane są do bloku mieszania osobno. W przyłączanej rurze mieszającej odbywa się homogeniczne wymieszanie materiałów. W przypadku TRIO-MIX w bloku mieszania odbywa się dozowanie farby.


Wyposażenie

Standard

 • Pneumatyczne podwójne podnośniki
 • Mechanicznie sprzężone pompy dozujące z płytami nadążnymi
 • Sterowanie pneumatyczne
 • Możliwość transportu

Opcjonalnie

 • Dwukomponentowy zawór wylotowy ze statyczną rurą mieszającą z tworzywa sztucznego
 • Pompa tłocząca lub materiałowy zbiornik ciśnieniowy do dozowania farby