Systemy mieszania

Przy przerabianiu mediów wieloskładnikowych absolutnie konieczne jest homogeniczne wymieszanie wszystkich komponentów.
Tak więc na przykład w przypadku  dużych różnic lepkości mediów, krótkiej żywotności, trudno mieszalnych komponentów, jak również ekstremalnych warunków mieszania niezbędne są specjalne systemy mieszające.